Meklēt kartēMeklētājsKatalogsSludinājumiLasītavaMani datiReklāma

AR DZINTARA UN AUGU SPĒKU

17.07.2019

Dzintara dziednieciskās īpašības ļaudis izmantojuši jau daudzus gadsimtus: nēsājuši amuletus, auskarus un rokassprādzes, iekšķīgi lietojuši dzintara pulveri un uzlējumus, pat taisījuši dzintara klizmas. Senajā Grieķijā atlēti ar sastingušo sveķu gabaliem ierīvējuši kāju muskuļus, lai tajos neveidotos pienskābe un sportisti tik ātri nenogurtu.

Valija Beluza

“Mans paziņa Aristotelis teicis: ja cilvēks sistemātiski rūpējas par savu veselību, grūti atrast ārstu, kurš par viņu zinātu vairāk,” jo­ko Viktors Djundiks, ārsts higiēnists, sertificēts su-džok pašatveseļošanās sistēmas un fito akupunktūras speciālists, masāžas terapeits. Viņš prakti­zē arī dzintara enerģētisko masāžu un uz­ver šā minerāla daudzveidīgo iedarbību. “Kādā bukletā izlasot lietuviešu apgalvo­jumu, ka viņu asinis riņķo dzintars, sāku­mā biju sašutis. Papētīju dziļāk, un izrā­dījās, ka ikviena cilvēka organisms dienā izstrādā aptuveni 200 gramu dzintarskābes. Tieši tā aktivizē šūnu “elektrostacijas”, kad ķermenim nepietiek skābekļa, kad esam noguruši. Kā zināms, Baltijas dzin­tars ir veidojies pirms vairāk nekā piecdes­mit miljoniem gadu un labvēlīgi iespaido endokrīno sistēmu, kas diriģē visas pārē­jās organisma sistēmas.”

Tātad dzintars, kam piedēvējat spējas vairot skaistuma, veselību un nodrošināt ilgāku mūžu, piedzī­vo kārtējo renesansi?

Hipokrata, Avicennas un citu korife­ju pierakstos var atrast neskaitāmas recep­tes dziedināšanai ar dzintaru, kas veidojies no sacietējušiem fosilajiem sveķiem. Tas apbrīnojami iedarbojas uz visām piecām cilvēka maņām un palīdz organismam daudzos līmeņos: gan tīra ādu un visu ķer­meni, gan sniedz pozitīvas emocijas. Pie­mēram, japānietes skaistuma vairošanai ierīvējas ar dzintara pulveri, kura garša at­gādina citronskābi. Pierasts domāt, ka jē­dziens spa saistīts tikai ar ūdens procedū­rām, bet, ari ierīvējoties ar dzintaru sausā veidā, mēs aktivizējam iekšējā ūdens kus­tību savā ķermenī. Esmu šīs spa metodi­kas pasniedzējs.

Dzirdēts, ka dzintars ir arī laba piedeva pārtikai. Reiz tiku uzcienāts ar zivi, kas cepta uz dzintara, un dzintara tēju, zinu, ka dažs iz­gatavo dzintara šņabi. Ja pludmalē salasī­tos dzintara gabaliņus rūpīgi nomazgā­jam, aplejam ar verdošu ūdeni un ūdens peldē karsējam vismaz divas stundas, ie­gūstam šķidrumu, kas satur divus līdz pie­cus procentus dzintarskābes. Pievieno­jot tam zaļo tēju, iznāk lielisks vitalizējošs dzēriens. Dzintara tēja paaugstina imuni­tāti, atjauno šūnu un orgānu funkcijas. To var dzert gan aukstu, gan karstu. Medicīnā dzintarskābi un tās sāļus iekļauj urīndze- nošu, mīkstinošu preparātu sastāvā, kā arī izmanto sklerozes ārstēšanai.

Dzintars interesē ne tikai dzied­niekus, to turpina pētīt ari zinātnieki...

Kaļiņingradas Dzintara institūta zi­nātnieki pierādījuši, ka dzintars ir ļoti labs absorbents - iekļuvis šūnās, tas savāc un izvada brīvos radikāļus. Dzintaru atrod daudzās zemeslodes vietās, tomēr tieši Baltijas valstīs iegūtais vislabāk piemērots dziedniecībai, jo radies no īpašas priežu sugas sveķiem.

Dzintara rotaslietas, saskaroties ar ķer­meni, veido noteiktu jonu lauku. Tas ir analoģisks gaisam pēc pērkona vai pie jū­ras, jo tajā ir daudz brīvo jonu. Tā kā pats daudz strādāju ar rokām, lai nesāpētu locī­tavas, dzintara aproces nesāju uz abām ro­kām. Bet var šim nolūkam nēsāt arī uz kā­ju potītēm.

Dzintars, krieviski -jantarj, tiek saukts par saules akmeni ne tikai zeltainās krāsas dēļ. Ķīnieši ar jaņ apzīmē jaudīgu vīrišķo enerģiju, Latvijā Jāņu dienai ir vīrišķais sā­kums, tāpēc dzintara rotas labvēlīgi iespai­do arī vīriešus. Cits mans paziņa Alberts Einšteins atzinis, ka visi ģeniālie atklājumi ir vienkārši un tos spēj saprast ikkatrs. Jau senās ciltis, kas dzīvoja pēc saules pulkste­ņa, zināja, ka plaukstu iekšpusē ir sievišķās enerģijas vieta, ko var pasargāt, tās sakļau­jot. Vīrietis sit ar dūri, tātad plaukstas virs­puse ir vīrišķās enerģijas simbols.

Tomēr dzirdēti apgalvojumi, ka ne visiem dzintars ir piemērots.

Cilvēkam noteikti jāieklausās sevī! Nereti gadās, ka tas, kas vakar nepatika, šodien izrādās nepieciešams. Mans me­dicīniski higiēniskais centrs Panaceja sa­darbībā ar Kaļiņingradas un Viļņas spe­ciālistiem izstrādājis dzintara balzamu Dzintarvējš. Ķermeņa attīrīšanas paņē­miens ar dzintaru ir universāls, taču kat­ram pacientam ir savas problēmas, tāpēc vajadzīgo piemeklēju individuāli. Uz vī­rieti vai sievieti jāiedarbojas atšķirīgi kaut vai tāpēc, ka par sievišķo pusi tiek uzskatī­ta labā, bet par vīrišķo - kreisā. Plaukstas iekšpusē uzziesto dzinta­ra balzamu papildinu ar skrubi, kas gata­vots no rupjāka maluma dzintara grau­diņiem. Abus, protams, var iemasēt gan jebkurā vietā ķermeni, gan tieši plaukstu ādā. Pēdējais variants ir Kā ātrā palīdzība, turklāt ķermenim nemaz nepieskaroties. Dzintara frakcijas pilnībā uzsūcas, ja cilvē­kam nepietiek enerģijas vai kaut kur tā ir nobloķēta. 

Izmantojat arī tidas veselības atjaunošanas metodes kā ekomasāža un su-džok. Kāda ir to būtība? 

Su-džok akupunktūras metodi es 1995. gadā atvedu no Korejas. Su korejiešu valodā nozīmē - roka, arī ūdens ceļš, bet džok - kāja. Cilvēka rokas un kājas ir kā tālvadības pultis. Iedarbojoties uz tām, var daudz ko sakārtot Plaukstu vēl salīdzinu ar daudzfunkcionālu klaviatūru, katrs tur no­teiktā secībā izvietotais enerģētiski aktīvais punkts projicē kādu orgānu, locekli, mi­niatūrā atspoguļojot ķermeņa anatomiju. Uz leju vērsta plauksta atgādina cilvēciņu: rādītājpirksts un mazais pirkstiņš simbo­lizē rokas, vidējais pirksts un zeltnesis - kājas, bet īkšķis - galvu, kaklu, krūškur­vi. Nepieciešams tikai iemācīties uzspiest uz vajadzīgajiem punktiem - klaviatūras taustiņiem -, un viss kārtībā. Piemēram, masējot attiecīgo īkšķa zonu, iespējams mazināt sāpes sprandā, ap lāpstiņām. Aus­trumu medicīnā mugurkaulu sauc par ve­selības saules vārtiem, krieviem tā ir spina, angļu valodā viena no vārda spin nozīmēm ir griešanās, bet fizikā ar to apzīmē elemen­tārdaļiņas vai atoma kodola iekšējās kustī­bas daudzumu. Pirkstiem savukārt ir falangas, kur no­tiek kapilāru mikrocirkulācija. Ja pamasē atbilstošo pirksta posmu, nosalušas rokas pavisam drīz kļūst siltas, cilvēkam uzlabo­jas garastāvoklis un iemirdzas acis, kas ir aknu un žultspūšļa darbības spogulis. Ga­dalaiku, atmosfēras spiediena maiņa trans­formējas galvaskausā, kur formējas har­monija vai disharmonija. Siltas rokas un kājas liecina, ka perifērija strādā labi Turpretī, ja rokas ir siltas, bet kājas aukstas, tas liecina par disbalansu. Tā var gadīties, ja nesagatavots strauji ieiet pirtī - galva kļūst karsta, bet kājas vēl aukstas. Pareizāk būtu vispirms kājas paturēt siltā ūdenī. 

Kad sākāt nodarboties ar punk­ta masāžu?

Tagad jau ir pierādītas orgānu enerģē­tiskās saites meridiānu un čakru līmenī, Bet savulaik par nodarbošanos ar adatu terapi­ju mani gandrīz izdzina no Medicīnas insti­tūta. Ar punktu masāžu nodarbojos kopš 1974. gada, adatu terapijas kursu oficiāli ap­guvu Latvijas Universitātē. Jā, adata rada sā­pes, bet tās nav sliktas, tā ir informācija. Sā­pes signalizē: hei, saimniek, kaut kas nav kārtībā, pievērs tam uzmanību! Bērni visos laikos mācījušies vienīgi caur sāpēm. Strādājot tikai ar vienu stihiju, ir diez­gan grūti Kaut ko panākt, tāpēc cilvēkā no­teikti jāaktivizē sievišķā, vīrišķā un bērna sākotne. Ne nauda, bet simboli valda pār pa­sauli! Seja var piemānīt, bet roka, debesu simbols, - nekad. Ne velti fiziologs Pavlovs plaukstu nosaucis par ārpusē iznākušām galvas smadzenēm, jo trešdaļa pieres daļas smadzeņu “atbild” par rokām. Tāpēc bēr­niem ir tik svarīgi trenēt sīko motoriku, bet pensionāriem - radoši izpausties ar rokām.

Koka iesmiņu bunte, ko savieno dzintara graudiņa veidojums, neparasts koka klabeklis. Noteikti ir vēl citi palīglīdzekļi.

Protams. Ar attiecīgām zināšanām un dažādiem priekšmetiem var iedarboties gan uz ādu, gan muskuļiem un cīpslām. Kauli ir gana cieti un atrodas iekšpusē, bet ari tajos notiek enerģijas apmaiņa, turklāt stobrkauli sinhronizējas ar apkārtējo vidi. Rullītis ar “radziņiem” noder, lai, virzot to pa plaukstu, aktivizētu, piemēram, gal­vas smadzeņu zonas. Ja valkājat apavus uz papēžiem, ar tiem ērti un efektīvi var pa­masēt vietas plaukstā, ko ķīnieši sauc par dzīvības un nāves vārtiem. Ļoti labi ir plaukstas mikromasāžu pa­pildināt ar atbilstošu fitoterapiju. Attiecī­gajā vietā ar plāksteri vai medicīnisko līm­lenti var pielīmēt daudzšķautņaino griķu graudu, vīnogu vai, vēl labāk, irbenes kau­liņu. Šajā gadalaikā, kad daudziem ir pro­blēmas ar elpošanas sistēmu, graudiņu vai sēkliņu piestiprina pie tās vietas pirk­stā, kas projicē degunu. Tāpat ļoti labvēlīgi ir sēklas piestiprināt pie aknu projekcijas tīti. Punkts ir precīzi atrasts, ja, nedaudz uz tā uzspiežot, iesāpas. Līdzīgi var aktivizēt perifērijas kanālus, kaulaudus. Divās tukšās apavu kastēs ieberiet sojas pupiņas, pastāviet uz tām, pamīšus paceļoties uz pirkstgaliem un papēžiem, pagrozieties, it kā dejotu tvistu. 

Vienu no jūsu metodēm sauc par izklapēšanu ar dzintaru.

Ņemot vērā, ka dzintars ir Zemes evo­lūcijas produkts, ari tā izmantošana dzied­niecībā nav nekas cits kā fitoterapija. Visas locītavas darbojas vienotā sistēmā, tāpēc, lai kuru locītavu mēs masētu, informāciju saņem visa sistēma. Viens no paskaļiem, toties patīkamiem veidiem, kā aktivi­zēt kādu problemātisku vietu, ir klauvē­šana ar “dzintara nūjiņu”, kuras pamatne izgatavota no latviskā vītola vai kāda ek­sotiskāka koka. Iespaidīga, bet katram pie­ejama ir masāža vai pašmasāža ar 66 sasie­tiem bambusa puļķīšiem, ko kopā satur dzintara uzgalis, Tāda ķermeņa izklapēšana uzlabo asiņu, limfas un enerģijas plūs­mu. To pašu var panākt, iedarbojoties uz nosacītiem punktiem sejā un uz kakla, kur projicējas visi ķermeņa orgāni. Savu izglī­tojošo programmu nosaucu Dzintara vi­kings, jo vikingi saviem pēctečiem tādējā­di mācīja pierast pie sāpēm, atbrīvoties no noguruma. Mājās katrs pats var sevi no rīta un vakarā stimulēt, izmasējot ar šiem palīg­līdzekļiem. Lai aizsniegtu pēdas, jo tās mēdz īpaši nogurt, nākas pagriezt visu korpusu, un papildus sanāk fiziskie vingri­nājumi. Pašmasāžu iesaku nobeigt ar di­bena zonas izklapēšanu - ilgstoši atrodo­ties sēdus stāvoklī, arī tur veidojas bloki. Piecus gadus rūpnīcā Tonus Elast strā­dāju par direktora vietnieku medicīnas jautājumos. Palaidām medicīnisko elastī­go kompresijas zeķu līniju, tā ir ļoti node­rīga ari sēdošiem cilvēkiem, kuriem nere­ti sākas vēnu mazspēja. Rakstot produkta instrukciju, uzsvēru, ka pirms zeķu uzvilk­šanas ieteicams kājas izmasēt, tonizēt jo ādai, kas ir lielākais no cilvēka orgāniem, ikdienā nepietiek berzes, un tā šo informā­ciju nodod visām ķermeņa sistēmām. Ja nākas sēdēt ilgāk par stundu, va­jag pagorīties uz krēsla: tas uzlabo mazā iegurņa orgānu darbību, noņem sasprin­gumu, novērš hemoroīdu rašanos, resnās zarnas izkrišanu. Tālbraucējiem šoferiem rekomendē­ju uz automašīnas sēdekļa novietot tenisa bumbiņu un uz tās sēdvietu ik pa laikam pašūpot. Šī mazā viltība noder prostatas slimību profilaksei, turklāt vienmuļā ceļa posmā vadītājam neļauj iemigt. Ja darba diena paiet pie datora, vēlams ik pēc četrdesmit piecām minūtēm uztai­sīt pārtraukumu, izkustināt ķermeni un rokas. Pamēģiniet ar abu roku pirkstiem izveidot sirsniņu. Savienojiet rādītājpirk­stu un īkšķi, it kā rādot OK žestu, pēc tam ar vienas rokas nagiem aktīvi paberzējiet otras rokas nagu pamatnītes. Iedarbīgs ir šāds vingrinājums: trīs reizes spēcīgi pa­kustiniet sakrustotus abu roku pirkstus un tad vienu reizi ātri saspiediet plaukstas. Uzdevums ir panākt, lai siltums no rokām aizietu līdz mugurkaulam. Minimālas kus­tības var dot maksimālu efektu. Tāpat kā atoms ir ārkārtīgi mazs, bet atombumbas spēks - milzīgs. Sevišķi svarīgi tas ir ziemā, kad limftce palēninās. Limfātiskā sistēma atbild par organisma iekšējās vides tīrību. Akupresūra palīdz izvadīt toksīnus, aizvākt aiz­sprostojumus, un tas ir ļoti svarīgi, jo no šīs sistēmas darbības atkarīga cilvēka imu­nitāte. Bet imunitāte ir dzīvības priekšno­teikums. Jāatceras gan, ka neviena pro­cedūra, kas skar limfātisko sistēmu, nav pieļaujama onkoloģijas slimniekiem.

Kā atveseļošanas procesā iesais­tās koki?

Senie druīdi pielūdza kokus. Ir pat tāds horoskops, kur katram cilvēkam atkarībā no dzimšanas datuma atbilst savs koks. Lai kļūtu par druīdu, vajadzēja 21 gadu nodzī­vot mežā vienatnē, lai iepazītu visu putnu un koku valodu un dabu. Druīdiem bi­ja dažādi rituāli, kas ar laiku, protams, ne­daudz mainījušies. Leģenda vēsta, ka reizi gadā viņiem bijis atļauts nocirst vienu ko­ku - egli, ko novietoja apmetnes vidū un izpušķoja. Visi cilts locekļi gāja tai apkārt maģiskā dejā, un cilts jaunākā un skaistā­kā meitene pavadīja vecāko druīdu ar ga­ru, sirmu bārdu. Tagad mēs pēc svētkiem egles izmetam, bet senie druīdi saglabāja skujas, ar šiem ekoloģiski tīrajiem biomateriāliem dziednieks vai zintnieks veselu gadu aktivizēja savas saimes veselību. Līdz mūsu dienām ir nonākušas seno ķīniešu zināšanas par akmeņu un metālu iedarbību, bet druīdiem bija aizliegts kaut ko pierakstīt. Tomēr skuju zaļā krāsa jopro­jām simbolizē dzīvību, enerģiju, kustību. Lai dzintars iedarbotos, vajadzīga kus­tība, aktivizēšana +37 grādu temperatūrā.

Kā nonācāt pie visām šīm zinā­šanām?

Četrpadsmit gadu vecumā mani mei­tenes dēļ izmeta pa trešā stāva logu. No abu pēdu pamatnes lūzuma atlabt pa­līdzēja masāža. Kopš tā laika ar to ari nodarbojos. Pabeidzu Vladivostokas Medicīnas institūtu, tad studēju Habarovskā, kur vie­tējais profesors apgalvoja, ka viņa teorija ir vispareizākā. Vēlāk, mācoties Novosibirskā, Pēterburgā, Maskavā un Vācijā, dzirdēju to pašu. Tā vai citādi, bet visi nonāk pie viena - kustības var aizvietot jebku­ras zāles, bet nevienas zāles nevar aizvie­tot kustības. Labajai rokai jāsadarbojas ar kreiso, smadzeņu labajai puslodei ar krei­so. Ir ari starpstāvoklis, kad rokas nolaižas, pie zemes vien velk. Ir tāda jogas poza, kad abas rokas, kā­jas un galva jāvērš augšup. To pat gu­ļus stāvoklī diezgan grūti izdarīt Bet lī­dzīgs efekts iegūstams, saliekot kopā abas plaukstas sirds rajonā un iztēlojoties kaut ko pozitīvu. Vēlējums, nolūks tad nāk no tīras sirds. Doma vēl nav materiāla, bet katram vārdam jau ir sava vibrācija, jo ska­ņa, burts ir nozīmīgi simboli. Man palaimējies strādāt dažādās val­stīs, arī Āfrikā, un, saņemot cilvēka plauk­stu, izdevies palīdzēt, pat nezinot valodu. Ķīniešiem ir metode bu-se, ar ko aktivi­zēt, piemēram, iedobi plaukstas viducī pie īkšķa pamatnes, kur projicējas sirds. Bu (pielikt jeb plus) nozīmē - masēt pulk­steņa rādītāja kustības virzienā, se - pre­tēji (atņemt jeb mīnus), pēc tam piespiest viducī, trešajā - nulles - stāvoklī. Vīrieša, sievietes un bērna būtība. Sadarbojos ar Sieviešu izglītības cen­tru Rīgā un tur piedāvāju programmu Skaistums, veselība un ilgmūžība. Pašatjaunošanās ir šo faktoru sastāvdaļa. Pirmo reizi izdzirdot teicienu “jo vecāks, jo jau­nāks”, samulsu, bet katrā DNS molekulā taču ir šūnas, kas nodrošina attīstību un nosaka dzīves ciklu. Šīm šūnām ir ausis, tās, gluži kā bērns mātes miesās, dzird un saprot visu, ko runājam. Kad esi šīs shēmas, žestus un masāžas tehnikas apguvis, viss kļūst saprotams, to visu var darīt viegli, teju automātiski, Tā ir pašatveseļošanās sistēmas augstākā pakā­pe. Bet galvenais, lai sievietei būtu labi un vīrietis no tā neciestu.

 

Baltic Amber

Baltic Amber

Latvija
(+371) 26120367

Raksts apskatīts : 97 reizes.

BriedīšKrogs, krodziņš
BriedīšKrogs, krodziņšĢimenes restorāns Jūrmalā. Dienas piedāvājumi. Telpas banketiem un bērnu ballītēm.
Meldri, atpūtas bāze
Meldri, atpūtas bāzeAtpūtas bāze pie Nierzas ezera. Uzņem grupas līdz 50 cilvēkiem, gultasvietas. Peldvieta, makšķerēšana. Viens no tīrākajiem Latvijas ezeriem. Sporta laukumi.
Granda, galdniecība
Granda, galdniecībaFirmas Granda, galdniecības darbi. Kāpņu izgatavošana, uzstādīšana; mēbeļu izgatavošana; ozolkoka alus mucas; pirts kubli un karstie kubli; koka vannas.
Zarumi, sūšanas darbnīca
Zarumi, sūšanas darbnīcaŠūšanas darbnīca ZARUMI. Apģērbu šūšana, izšūšana, labošana. Logo un karogu izšūšana. Darba apģērbi, priekšauti.
Multifikss, veikals, noliktava
Multifikss, veikals, noliktavaMultifikss nodrošināšana ar kvalitatīviem būvstiprinājumiem un skrūvēm. Reflex, Marinetech, Mungo, Fischer.
Ārijas stādaudzētava, stādaudzētava
Ārijas stādaudzētava, stādaudzētavaĀrijas stādaudzētava ir izveidota uz Lēdurgas dendroparka bāzes, kas garantē piedāvāto dekoratīvo augu stādu sekmīgu ieaugšanos vietējos klimatiskajos apstākļos.
Rigess, dārza tehnikas remonts un serviss
Rigess, dārza tehnikas remonts un servissHusqvarna un citu ražotāju dārza tehnikas remonts, serviss un apkope. Jūsu zāles pļāvējs, trimmeris, motorzāģis, traktors vai jebkura cita dārza tehnika nonāks pieredzējušās rokās, tiks apkopta un saremontēta.
Gaujas Lukss, kafejnīca - banketu zāle
Gaujas Lukss, kafejnīca - banketu zāleKafejnīca - banketu zāle Gaujas Lukss piedāvā svinību telpas no 10 līdz 100 cilvēkiem. Klājam gan kāzu galdus, gan bēru mielastus.
Saulrieti, atpūtas centrs pie jūras
Saulrieti, atpūtas centrs pie jūrasRomantiska nedēļas nogale. Atpūta visai ģimenei, 16 ērtas un mājīgas guļvietas.Telpas svinībām un banketiem. Krievu un turku pirtis, džakuzi.
R. A. Kaspari, celtniecības un remonta darbi
R. A. Kaspari, celtniecības un remonta darbiR.A. KASPARI - No idejas līdz atslēgai! Darbojas vispārējās celtniecības un inženiertīklu izbūves jomā. Firmā strādājošie speciālisti ir profesionāļi savā nozarē.
Visi banneri