Portālā aizliegts ievietot sludinājumus, kuri:

Saiti uz mājas lapu drīkst ievietot tikai tam paredzētā laukā.

Bez maksas viena persona var ievietot 1 sludinājumu katrā sludunājumu kategorijā.

Neatbilstoša vai nepareizi aizpildīta sludinājuma gadījumā portāla administrācijai ir tiesības dzēst vai rediģēt sludinājumu, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus. Maksa par izdzēstu vai rediģētu sludinājumu netiek atgriezta.